استعلام و پرداخت قبض

جهت تماس با ما میتوانید با آدرس info@saapa.ir مکاتبه کنید و یا اینکه فرم زیر را تکمیل و ارسال نمائید، دقت بفرمائید که این سامانه جهت استعلام قبوض و رویت صورت حساب طراحی شده است و اگر چنانچه درخواست خدمات جهت انشعاب خود دارید به وب سایت هریک از شرکتهای توزیع برق مراجعه کنید،خواهشمند است به هنگام ارسال اطلاعات شناسه قبض اشتراک مربوطه را ارسال نمائید تا بتوانیم ارائه خدمت بهتری داشته باشیم

جهت پیگیری تماس های قبلی اینجا کلیک کنید