استعلام و پرداخت قبض

در این قسمت برخی از پرسشهایی که کاربران بیشتر با ما در میان گذاشته اند آمده است


اشتراک مربوط من می باشد ولی شماره همراه شخص دیگری برای آن ثبت شده است
با وارد شدن به وب سایت ساپا و استعلام شناسه قبض و انتخاب گزینه ثبت شماره همراه نسبت به ثبت شماره همراه خود اقدام کنید، یا به وب سایت شرکتهای توزیع مراجعه کنید
شماره همراه من به اشتباه برای این شناسه قبض ثبت شده است
با وارد شدن به وب سایت ساپا و استعلام شناسه قبض و انتخاب گزینه ثبت شماره همراه نسبت به حذف شماره همراه خود اقدام کنید، یا به وب سایت شرکتهای توزیع مراجعه کنید
من فقط شماره بدنه کنتوریا اشتراک خود را میدانم و شناسه قبض اشتراک را در اختیار ندرام
وارد سامانه ساپا شوید و قسمت استعلام بدون شناسه قبض را انتخاب کنید و فرم را تکمیل کنید
تمایل به قرائت کنتور و خود اظهاری ندارم
خود اظهاری ارقام کنتور اختیاری می باشد و در صورت عدم اظهار رقم کنتور ماموران اداره برق مربوطه مراجعه خواهند نمود و اقدام به قرائت می نمایند
قبض خود را پرداخت نموده ام ولی در سامانه از حساب اشتراک کسر نشده است
برخی از بانکها بصورت آنی پرداختیها را به سامانه اعلام نمی نمایند ولی در صورتی که پرداخت شما موفق بوده باشد بعد از نهایتا 48 ساعت کاری پرداختی شما در بدهی اشتراک اعمال خواهد شد،چنانچه از طریق سامانه پرداخت صورت گیرد بلافاصله بدهی شما در سامانه کسر می گردد