استعلام و پرداخت قبض

راهنمای استفاده از سامانه ساپا

در سامانه ساپا مشترکین میتوانند با وارد کردن شناسه 13 رقمی قبض برق خود از وضعیت آخرین بدهی خود مطلع شده و اقدام به پرداخت آن نمایند. با پرداخت قبض از طریق این وب سایت بلافاصله مبلغ پرداخت شده به اطلاع شرکت برق رسانده میشود و در مواردی مثل قطع برق یا سایر خدمات مورد نظر قرار خواهد گرفت.هنچنین مشترکین در صورت لزوم میتوانند به سوابق قبوض صادره شده وپرداختیهای انجام شده و هم چنین اصل قبض اشتراک خود دسترسی داشته باشند منوط به اینکه شماره تلفن همراه آنها برای آن شناسه قبض ثبت شده باشد